Aktuelle programmer foråret 2018

Forårsprogram 2018

Store komponister

Wilhelm Stenhammar                September

P.E. Lange-Mueller                      Madonna over bølgerne

Bernhard Lewkovitch                 Jubilate op 9

Vagn Holmboe                             Laudate Dominum op 158b

Årstiden

Wilhelm Peterson-Berger          Stemning

Svend S. Schultz                          Landsbyens forår

Svend S. Schultz                          Kom forår

Oluf Ring/Johannes Larsen       Danmark nu blunder den lyse nat

Kirkesalmer

Hugo Alfven                                 Stemning

Peter Bruun                                 Dejlig er jorden

Niels Græsholm                          En rose så jeg skyde

Bo Holten                                    Deyligste roser

Den Danske Sangskat

Per Skriver                                   Stemning

VOX Polish                                   Jeg plukker

John Høybye/Paul Kim              I skovens dybe stille ro

Jørgen Jersild                              En yndig og frydefuld

Niels La Cour                               Fred hviler

xtra

Carl Nielsen                        Min Jesus Lad mit hjerte faa

Nivågaard Kunstsamling 12. maj – de store danske korkomponister

Fællessang

Thorvald Aagaard   Jeg ser de bøgerlyse øer

De store danske korkomponister

Peterson-Berger   Stemning

Lange-Mueller      Madonna over bølgerne

Holmboe               Laudate Dominum op 158b

Schultz                   Landsbyens forår

Schultz                   Kom forår

Den Danske Sangskat

Stenhammar        September

Ring/Larsen        Danmark nu blunder den lyse nat

VOX Polish        Jeg plukker

Høybye/Kim        I skovens dybe stille ro

Jersild        En yndig og frydefuld
La Cour        Fred hviler over land og by

extranummer

Poul Schierbeck/HCA: I Danmark er jeg født

Brokoncert fredag den 15. juni 2018

Danmark, nu blunder
Landsbyens foraar
Laudate Dominum
I skovens dybe stille
Kærlighedsrosen
Jeg plukker fløjlsgraes
Stemning (bring alle 4 – vi skal vælge)
Dejlig er jorden
Fred hviler over land og by
Den lyse nat (fra FKK sommerhæfte)

Fællessang (fra FKK sangbog 2018)

Stille hjerte, sol gaar ned
Under den hvide bro
Irish blessing