I forbindelse med korets temakoncerter får koret fremstillet plakater og programmer.

Hver plakat er designet med tanke på at visualisere værkets/værkernes ide eller stemning ved at inddrage formelementer fra den stilperiode værket indskriver sig i eller ved referencer til værkets tekst.

Plakaterne er designet af grafisk designer Jytte West.