Freiburg 2012

I foråret 2012 gik turen til Freiburg im Breisgau i Syd-Tyskland.
Turen blev indledt med to dages masterclass ved Morten Schuldt-Jensen, der er professor i kordirektion ved universitetet i Freiburg.

Herefter blev der afholdt koncerter i to smukke barokkirker i byens omegn.
Koret opførte tyske motetter af Schütz, Bach, Brahms og Distler.

En udendørs koncert med skandinaviske korsange blev afholdt i byens smukke parkanlæg.