Vedtægter

Frederiksborg Kammerkor er en forening under aftenskolen i Hillerød Kommune og er underlagt et sæt vedtægter.

Vedtægter_2020

Optagelsesprøve

Som medlem kan optages enhver sanger, der har bestået korets optagelsesprøve. Optagelsesprøve afholdes efter aftale med dirigenten. Den gennemføres af dirigenten, som efter prøven tager stilling til, om ansøgeren kan optages, samt hvilken stemmegruppe vedkommende tilhører.

Fremmøde/fravær

Af hensyn til kvaliteten forventer vi, at du møder til alle korets øveaftener og koncerter.
I tilfælde af et medlems forfald til øveaftener eller koncerter skal vedkommende i forvejen melde afbud på Korintra.
Ved pludseligt opstået forfald skal medlemmet pr. telefon eller e-mail give besked til et udpeget korudvalgsmedlem.

Årsmøde

Hvert år (fortrinsvis lørdag i uge 5) afholdes en kordag, som omfatter korprøver og generalforsamling.