Vedtægter

Frederiksborg Kammerkor er en forening under aftenskolen i Hillerød Kommune og er underlagt et sæt vedtægter.

Heraf kan vi især nævne:

Optagelsesprøve

Som medlem kan optages enhver sanger, der har bestået korets optagelsesprøve. Optagelsesprøve afholdes i forbindelse med en korprøve. Tilstede er dirigenten og korudvalget, som efter prøven tager stilling til, om ansøgeren kan optages, samt hvilken stemmegruppe vedkommende tilhører.

Fremmøde/fravær

Af hensyn til kvaliteten forventer vi, at du møder til alle korets øveaftener og koncerter.
I tilfælde af et medlems forfald til øveaftener eller koncerter skal vedkommende i forvejen melde afbud på Korintra.
Ved pludseligt opstået forfald skal medlemmet pr. telefon eller e-mail give besked til et udpeget korudvalgsmedlem.

Årsmøde

Hvert år (fortrinsvis lørdag i uge 5) afholdes en kordag, som omfatter korprøver og generalforsamling.